October 17th, 2018 #Otis

October 17th, 2018 #OtisOtis. #NoFilter needed. photo #SonyXperia: ©Dolci Fusa

0 paw prints: